Analiza termowizyjna urządzeń i rozdzielni elektrycznych

Pomiar temperatury urządzeniaTermowizja to jedna z nowoczesnych metod diagnostycznych wykorzystywana do badania działania urządzeń elektroenergetycznych. Wykorzystuje proces wydzielania ciepła i pozwala na kontrolę na odległość bez konieczności rozmontowywania rozdzielni. Działanie instalacji z czasem się pogarsza, na co wpływ ma korozja, zmęczenie i zużycie materiałów, wydzielane podczas pracy ciepło może doprowadzić do uszkodzeń układu, a nawet spięcia i pożaru.

Nasza firma, korzystając z rozwiązań technologicznych, jak kamery termowizyjne, przeprowadza kontrolę stanu urządzeń i rozdzielni podczas pracy zakładu, przy pełnym obciążeniu elementów elektrycznych. Dzięki temu zakład pracy nie musi planować postojów, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na proces produkcji czy skutkować stratami finansowymi.

 

Zalety badań termowizyjnych

Analiza z użyciem przystosowanych do tego sprzętów pozwala badać wielkość wzrostu temperatury w kablach, przewodach i urządzeniach elektromagnetycznych i porównywać ją do aktualnych jej wartości w maszynie. Dzięki temu prowadzona przez nas diagnostyka może wskazać trend wzrostowy i wskazać słabe miejsca układu. Poza tym mamy od razu lokalizujemy rodzaj i charakter usterki lub awarii.

Termowizja sprzyja ciągłej kontroli pracy urządzenia i instalacji, gdyż jest bardziej ekonomicznym i praktycznym rozwiązaniem. W miejscach, gdzie przebywa dużo osób, jak fabryki, zakłady produkcyjne, wieżowce, supermarkety, zalecamy przeprowadzać przegląd i kontrolę instalacji przynajmniej raz, dwa razy w roku. Nasz pracownik przedstawi harmonogram prac oraz umówi Państwa na konsultacje.